Anskaffelser

Anskaffelsene til Jæren Everk er delvis underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser.