Jæren Everk jobber kontinuerlig mot en etisk forsvarlig og bærekraftig utvikling.

Målet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Det vil si at loven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos underleverandører og andre forretningspartnere.

På denne siden vil vi publisere aktsomhetsvurderinger av verdikjeden vår.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på post@jev.no. Merk mailen med Åpenhetsloven