Nettleiepriser gjeldende fra 1.1.2024

Pris på nettleie for kunder med forbruk OVER 100 000 kWh pr år

Gjelder for både privat og næring

Nettleien består av flere ledd:

  • Energiledd: Pris pr kilowatt time
  • Effektledd: Avregnes etter anleggets høyeste aktive timesverdi pr måned
  • Reaktiv effektledd: Avregnes etter anleggets høyeste reaktive timesverdi pr måned som overstiger 30% av aktiv effekt.
  • Fastledd: Fastbeløp pr mnd
  • Avgifter: Forbrukeravgift, enovaavgift og mvaEnergileddeks. mvainkl. mva

Energiledd

12,00

15,00

øre/kWhEffektleddeks. mvainkl. mva
Vinter (november - mars)94,00117,50

kr/kW/mnd

Sommer (april - oktober)12,0015,00kr/kW/mnd
Reaktiv effekteks. mvainkl. mva
Vinter (november-mars)47,0058,75kr/kVAr/mnd
Sommer (april - oktober)6,00

7,50

kr/kVAr/mnd
Fastleddeks. mvainkl. mva
Fastledd120,00

150,00

kr/mnd
Avgiftereks. mvainkl. mva
Forbrukeravgift (januar-mars)9,5111,89øre/kWh
Forbrukeravgift (april-desember)16,4420,55øre/kWh
Forbrukeravgift lav sats*0,5800,725øre/kWh
Enovaavgift privat1,001,25øre/kWh
Enovaavgift næring8001000kr/år

* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden