Kontakt oss i kontortiden på tlf 51 79 95 00 (kl 07.30 - 15.00)

Feilmelding utenom kontortid (vakt-telefon): 970 54 720

Har strømmen gått hjemme hos deg?

Årsaken til at du ikke har strøm kan skyldes feil i strømnettet, eller planlagte utkoblinger i forbindelse med vedlikehold og oppgradering.

Planlagte strømutkoblinger blir varslet via sms, i tillegg ligger det informasjon i vårt avbruddskart. Sjekk det før du ringer feilmeldingen.

Sjekkliste før du ringer:

Mangler naboen også strøm?

Da er det en feil på nettet, ta kontakt med Jæren Everk

Er det kun din installasjon som mangler strøm?

Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter er intakte og innkoblet.
Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
Kontroller lysdiode for status av strømbryter på strømmåleren. Trykk link for mer informasjon om hva lampeindikatoren forteller.

Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte autorisert elektroentreprenør.