Alt=gravemaskin som arbeid i en gate og 2 håndmenn

Skal du jobbe i nærheten av linjer, kabler eller andre nettanlegg må du ta kontakt med Jæren Everk før arbeidet starter.

Dersom du kommer i kontakt med kraftlinjer, jordkabler eller andre elektriske installasjoner, medfører dette livsfare. Dette gjelder både for høyspent- og lavspentanlegg!

Skade på strømkabler og linjer kan få store konsekvenser. Mennesker, dyr og utstyr kan komme til skade, og virksomheter og privatpersoner kan bli påført økonomisk tap og praktiske vanskeligheter. Nettselskapet får avbruddskostander, i tillegg til utgifter til feilsøking og reperasjon.


Gravemelding 

Arbeid nær kabelanlegg 

Før du starter på et gravearbeid må nettselskapet varsles for påvisning av spenningsførende kabler. Dette gjelder også ved oppsetting av påler, gjerder og slike mer hverdagslige ting.

Det er viktig å varsle i god tid før oppstart av gravearbeidet. Dersom gravearbeidet er et hasteoppdrag, må nettselskapet kontaktes på telefon 51 79 95 00.

Jæren Everk samarbeider med Lyse når det gjelder gravemelding og kabelpåvisning i Hå kommune. Du trenger ikke levere egen gravemelding til de.

Vær oppmerksom på at gravemeldingen er gyldig i 1 måned.

Bestillingsskjema for gravemelding

Gravemelding

Prøv å beskrive arbeidet som skal gjøres grundig. Skal du grave på en bestemt tomt er det en fordel å beskrive hvor på tomten det skal graves f.eks. "på sørsiden av huset". Skal det graves over større områder er det viktig å gi en beskrivelse av området det skal graves i. Legg gjerne med et kart.

Informasjon
Vedlegg
* obligatorisk informasjon

Priser

Gravemelding

Gravemelding er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.

Jæren Everk krever minst 1 arbeidsdags varsel.
Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.

Vær oppmerksom på at gravemeldingen er gyldig i 1 måned.

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.

Jæren Everk krever minst 1 arbeidsdags varsel.
Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.

Entreprenør/kunde har selv ansvaret for å vedlikeholde merkingen når vi har påvist kabel.

Arbeid nær luftlinjer

Dersom det skal utføres arbeid med anleggsmaskiner nær luftlinjer, både lavspentlinjer og høgspent må du ta kontakt med Jæren Everk før arbeidet starter.

Dette gjelder arbeid med gravemaskin, kraner, betongpumpebil, borerigger, skogsmaskiner og alt anna utstyr med stor rekkevidde. Det gjelder også for trefelling nær høgspentlinjer.

Kontakt nettselskapet på telefon 51 79 95 00 eller send inn skjema for arbeid nær nettanlegg innen tre dager før arbeidet skal skje.

Så snart vi har mottatt varsel om arbeidet, vil vi gjøre en vurdering i samråd med utførende entreprenør. Nettselskapet vil identifisere farer, fastsette sikringstiltak og orientere om hvilke prosedyrer som må følges. Nettselskapet tar ikke betalt for disse tjenestene.

Erstatningsplikt

Den som graver har ansvaret!

Dersom nettselskapet ikke er varslet om arbeidet, vil utførende bli erstatningspliktig for skader påført det elektriske anlegget og kostnader relatert til manglende levering av kraft (avbruddskostnader).

Dersom det er grunnlag for å mene at en skade har skjedd på bakgrunn av en skjødesløs handling under utføring av et arbeid, vil dette også være grunnlag for å kreve utgifter dekket.