Sammen med norske nettselskaper utvikler REN retningslinjer og
verktøy for å ivareta beste praksis innen prosjektering, montering,
drift og vedlikehold av det elektriske nettet.


Arbeidet som utføres i grensesnittet mellom nettselskap og kunde
utføres ofte av en installatør. Det er derfor viktig at alle parter
planlegger og utfører anlegg etter samme retningslinjer. REN tilbyr
derfor to skreddesydde abonnement for installatører. Den enkle pakken er
gratis, og den utvidede har en lav, årlig kostnad.


Abonnementene er tilgjengelige for selskaper som driver installatør-
og montasjevirksomhet i Norge. For å kunne tegne abonnement må ditt
selskap være registrert i Brønnøysundregistrene med bransjekode 43.210
Elektrisk installasjonsarbeid.Mer informasjon om abonnementet på REN: