Nettleiepriser fra 01.10.2022

Pris på nettleie for kunder med forbruk under 100 000 kWh pr år

Gjelder for både privat og næring

Nettleien består av tre ledd:

  • Energiledd: Pris pr. kilowatt time du bruker
  • Fastledd: Beregnes ut fra gjennomsnittet av de 3 høyeste målte timesverdiene hver måned på 3 forskjellige dager. Se trinn under
  • Avgifter: Forbrukeravgift, Enovaavgift og mva

Energiledd

Periodeeks mvainkl mva
Dag37,00 46,25øre/kWh 
Reduksjon Natt og helg6,007,50øre/kWh


Dag = kl 06:00-22:00
Natt = kl 22:00-06:00
Helg = lørdag og søndag

Fastledd

Gjennomsnittet av de 3 høyeste timesverdiene hver måned på 3 forskjellige dager avgjør hvor mye du skal betale i fastledd. Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere.

Var din høyeste time 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW.

Trinneks mvainkl mva
0-2 kW130,00162,50kr/mnd
2-5 kW205,00

256,25

kr/mnd
5-10 kW

325,00

406,25

kr/mnd
10-15 kW475,00

593,75

kr/mnd
15-20 kW625,00

781,25

kr/mnd
20-25 kW

775,00

968,75kr/mnd
25-50 kW

1225,00

1531,25kr/mnd
50-75 kW

1975,00

2468,75kr/mnd
75-100 kW2725,003406,25kr/mnd
100 - 150 kW3850,004812,50kr/mnd
150 - 200 kW
5350,006687,50kr/mnd
200 kW og oppover

6850,00

8562,50kr/mnd

Avgifter

Statlige avgifter

eks mva

inkl mva
Forbruksavgift

15,41

19,26

øre/kWh
Forbruksavgift lav sats*0,5460,682øre/kWh
Enova Privat1,00

1,25

øre/kWh

Enova Næring

8001000kr/år

* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden