Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn
med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområdet. Det lokale
elektrisitetstilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det
offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under DSBs
kontroll. DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger
og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.


Hensikten med tilsynene er å forebygge branner og ulykker forårsaket av strøm.

Hvilke oppgaver har DLE:


 • Utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.
 • Utføre
  tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll,
  herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge
  brann og ulykker med elektriske årsak. I sammenheng med
  virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens
  elektriske anlegg.
 • Utføre tilsyn med elvirksomheter (elektroinstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elektriske anlegg.
 • Drive aktivt informasjonsarbeid
 • Følge opp meldinger fra publikum om forhold som kan være forskriftsstridige eller bekymringsverdige
 • Bistå politi og brannvesen i etterforskning av branner
 • Informere om elsikkerhet i skoleverket

All informasjon om dle og elsikkerhet er samlet på elsikkerhetsportalen.

DLE-ansvarlig ved Jæren Everk er Birger Høyland.


Jæren Everk har inngått avtale med Frost Kraftentreprenør AS til å utføre de lovpålagte tjenestene frem til og med 2022.