Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet forteller om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvaliteten forteller om anvendeligheten av den elektriske energien.

For at den elektriske energien skal kunne anvendes må spenningen ha en viss kvalitet, om ikke kan det i verste fall bidra til at de elektriske apparater som er tilkoblet får kortere levetid eller blir ødelagt.

Jæren Everk skal i hovedsak levere 230V/400V, pluss/minus 10% til sine kunder. I tillegg kommer en del andre parameter som frekvens, spenningssprang osv.

NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Forskriften gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder.

Spenningskvalitet

Er du i tvil om at kvaliteten på spenningen er i henhold til disse forskriftene kan du ta kontakt med oss på e-post: post@jev.no eller tlf. 51 79 95 00.