Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter
leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet
forteller om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens
spenningskvaliteten forteller om anvendeligheten av den elektriske
energien.

For at den elektriske energien skal kunne anvendes må
spenningen ha en viss kvalitet, om ikke kan det i verste fall bidra til
at de elektriske apparater som er tilkoblet får kortere levetid eller
blir ødelagt.

Jæren Everk skal i hovedsak levere 230V/400V, pluss/minus 10% til
sine kunder. I tillegg kommer en del andre parameter som frekvens,
spenningssprang osv.

NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.
Forskriften gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal
være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder.

Spenningskvalitet


Er du i tvil om at kvaliteten på spenningen er i henhold til disse forskriftene kan du ta kontakt med oss på post@jev.no eller tlf. 51 79 95 00.