Alle tilknytninger og forsterkninger skal kostnadsberegnes slik at
kunden har informasjon om forventet kostnad for arbeidet. Denne
kostnaden kalles på fagspråket for anleggsbidrag. Regelverket for metode
for beregning, og i hvert tilfelle anleggsbidrag skal benyttes, er
komplisert.


Eksempel på type nettanlegg der kunden har krav på en kostnadskalkyle i forkant av tilkoplingen:


  • Tilknytning av fritidshus/hytter
  • Tilknytning av boliger/leiligheter
  • Tilknytning av garasjer, naust og mindre anlegg
  • Tilknytning av produksjonsanlegg
  • Tilknytning av næringsbygg og offentlige bygg
  • Tilknytning av fiskeanlegg

Eksempel på nettforsterkninger der det skal regnes på er:


  • Økt effektbehov hos kunde
  • Endret spenningsnivå hos kunde

Forespørsel om tilknytning, forsterking eller ønske om bedre kvalitet


Kunde sender forespørsel via Elsmart portalen. Dette gjøres av Elektroinstallatør på vegne av kunde. Kunde kontakter selv Elektroinstallatør for å få dette utført.


For større utbygginger og anlegg kan kunde sende forespørselen direkte til Jæren Everk pr e-post eller pr brev til Jæren Everk, Postboks 55, 4367 Nærbø.

Klage på anleggsbidrag


Nettselskapet skal fo forespørsel gi kunden innsyn i fullstendig kostnadsgrunnlag. Kunden kan også ta saken inn for Reguleringsmyndighet for energi (REM) dersom det er uenighet i bruken og beregningen av anleggsbidrag.