Hva er nettleie

Nettleie er det du betaler for å ha tilgang til strøm i boligen din.

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt, og i tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)

Ny nettleiemodell fra 1 juli 2022

Alle strømkunder i Norge vil få ny nettleie fra juli 2022. Hvordan de nye prisene påvirker deg, avhenger av hvor mye strøm du bruker, hvor mye strøm du bruker samtidig og når på døgnet du bruker strøm

Pris / tariffer

Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Leveringsplikt

Om du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør vil du bli satt på en leveringspliktig strømavtale hos ditt nettselskap. Nettselskapet er pliktig til å selge deg strøm fram til du har valgt deg en kraftleverandør og dette kalles for leveringsplikt eller ventetariff.

Denne ordningen er ment for å være en midlertidig løsning så prisen på leveringspliktig strøm fra nettselskapet er høyere enn det som en kraftleverandør vil kunne tilby deg. Derfor vil det være lønnsomt for deg å opprette en ny strømavtale hos en kraftleverandør så snart som mulig. Du finner mer informasjon om hvilke kraftleverandører du kan velge under velge strømleverandør.