Det er fastsatt visse vilkår for å kunne kople seg til strømnettet og i tillegg laget egne avtaler om nettleie.

Nettselskapet har monopol i sitt konsesjonsområde. Dette er gjort for å unngå at det blir bygd parallelle og unødvendige strømanlegg. Dermed kan ikke kundene velge nettleverandør.

Vi skiller mellom tilknytning for private, næring og produksjon.

Gjeldende avtalevilkår: