I henhold til Energiloven skal nettselskapene i Norge opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle aktører i det åpne kraftmarkedet.


Kundene skal kunne kjøpe kraft fra hvilken kraftleverandør de ønsker.
Nettselskapene, skal sørge for at alle kraftleverandørene får samme
behandling og tilgang til nødvendige data for å ivareta sine tjenester
overfor sine kunder.


Ønsker du å lese mer om disse kravene, les mer hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).


Ønsker du å sammenligne kraftpriser - Bruk Forbrukerrådets prisportal Stromrpis.no