Det er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget er i orden eller om det elektriske utstyret ikke virker som det skal. Dette kan du gjøre noe med!

Eier og bruker av elanlegg og utstyr er selv ansvarlige for at alt er i orden og brukes på en forsvarlig måte. Dette innebærer også et ansvar for å ta faresignaler på alvor og sørge for nødvendige tiltak slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Dersom du kjenner til forhold knyttet til elektrisitet som kan medføre fare for deg eller andre, kan du sende din bekymring på epost til Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Før du sender inn en eventuell bekymring til DLE, bør du imidlertid først vurdere om forholdet kan løses på andre måter.

Er du bekymret for ditt eget elanlegg?

Dersom du har mistanke om at det er feil i ditt elanlegg, plikter du som eier å kontakte en registrert installasjonsvirksomhet for å få avklart dette og utbedret eventuelle feil. Leietakere har også et ansvar for at elanlegget de benytter er i orden. Hvis du som leietaker oppdager feil på elanlegget, må du snarest melde fra til eier om dette. Hvem som skal sørge for vedlikehold og utbedring av feil bør fremkomme av leiekontrakten.

Er du bekymret for andres elanlegg?

Dersom du har sett noe som gjør deg urolig ved elanlegg som ikke er ditt eget, kan du melde fra om dette til oss på epost.

Er du bekymret for ulovlige installasjonsarbeidere?

DLE har som prioritert oppgave å følge opp virksomheter og personer som ulovlig utfører installasjonsarbeider. Hvis du har kjennskap til slike aktiviteter, kan du sende inn en bekymringsmelding til oss.

Finn fagfolk i Elvirksomhetsregisteret!