Ser du noe som kan være til fare for strømnettet?

Skader på strømskap eller strømlinjer kan føre til livsfarlige situasjoner for mennesker og dyr. Vi ønsker derfor at du melder fra til oss, slik at vi kan få fikset problemet så fort som mulig.

Farlige forhold kan være:

  • Åpent eller ødelagt strømskap
    Det hender at strømskap blir utsatt for påkjørsler, hærverk, brøyteskader eller andre skader.
  • Strømledning på bakken
    Ledninger som henger lavt eller ligger på bakken kan være veldig farlige. Hold avstand og ring vår vakttelefon: 970 54 720
  • Tre over linje
    Vind og uvær kan føre til at trær faller over kraftlinjer. Hold avstand og ring vår vakttelefon: 970 54 720

Det er viktig at du holder avstand til ledninger som henger lavt eller ligger på bakken. Ledningen kan være strømførende og gi alvorlige skader dersom du kommer for nær eller i kontakt med den!

Du kan melde fra på epost eller ring inn feilmeldingen på 970 54 720.

Skjema for melding om farlige forhold
* obligatorisk informasjon