Alt=Logo til nettalliansen

Nettalliansen ble etablert av 8 nettselskap i 2009 og består i dag av bortimot 30 små og mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 230.000 nettkunder og ca 1200 ansatte.

Selv om det enkelte nettselskap i alliansen er relativt lite i størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i det norske energimarkedet - og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn.

Nettalliansen skal gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.

Jæren Everk ble et selskap i Nettalliansen i 2020.