Nettalliansen logo

Nettalliansen ble etablert
av 8 nettselskap i 2009 og består i dag av bortimot 30 små og
mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 230.000
nettkunder og ca 1200 ansatte.


Selv om det enkelte nettselskap i alliansen er relativt lite i
størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i
det norske energimarkedet - og er en sentral aktør for ivaretakelse av
norske lokalsamfunn.


Nettalliansen skal gjøre nettselskapene sterkere og mer effektive, gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte.


Jæren Everk ble et selskap i Nettalliansen i 2020.