Raskt og enkelt med Elsmart


Jæren Everk bruker Elsmart for
effektiv, elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid.
Elsmart gjør det enklere for installatører å følge med på hvor saken er i
vårt system.

Hva skal meldes i Elsmart


 • Ny installasjon
 • Nytt anlegg
 • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
 • Arbeid i målepunkt
 • Bruksendring
 • Tilknytning egen byggekasse
 • Større
  provisoriske anlegg (med større provisoriske anlegg menes alt som er
  større enn vanlig byggestrømskap dvs: OV er større enn 3x32A)

Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).

Jæren Ever spenningssetter/tilkobler ikke en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.

Melding om arbeid/installasjonsarbeid


I henhold til FEL § 14 skal det sendes melding til netteier/DLE (eller i visse tilfeller til DSB) før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes.


For opplysninger og meldingens innhold henvises det til Energi Norge AS komplette installasjons-/tilknytningsregler.

Meldinger


Ved nymontasje og før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon
skal det sendes melding til nettselskapet. Meldingen skal sendes
elektronisk. 6.2.1 Forhåndsmelding sendes alltid ved nyanlegg, endring
av stikkledning, utvidelser eller når belastningsøkningen fører til
økning av overbelastningsvern (OV).


Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).


Ferdigmelding skal sendes ved nyanlegg, endring/utvidelse av stikkledning og etter ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon.


Netteier skal ikke spenningssette/tilkoble en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.

Viktig med riktige vedlegg


Det er ulike krav til vedlegg som skal følge med en melding alt etter
hvilken type arbeider som skal utføres. Her er en generell oversikt
over de vedlegg som skal ligge ved en komplett utfylt "Melding om
installasjon":


 • Nettleiebestilling ved nytilknytning med underskrift fra den nye kunden
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) målsatt med avstander til faste punkter i terrenget
 • Ved
  utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter av installasjoner med
  overbelastningsvern over 3X40A må det fremlegges energi- og
  effektbudsjett for installasjonen

Maler for nettleiebestilling og energi og effektbudsjett finnes tilgjengelig i Elsmart.


Husk at vedleggene må legges ved når du registrerer inn "Melding om
installasjonsarbeid". Er vedleggene riktige fra starten av unngår du at
saksbehandlingen tar lenger tid fordi vi må avvise meldingen i systemet.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider


Det er ikke nødvendig å sende melding for mindre utvidelser og
forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern
mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og
måleinstallasjon.

Tilgang til Elsmart


For å få tilgang til Elsmart må elektroentreprenøren registrere seg i Elsmart.


Hjelp til registrering