Privatkunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende har krav på kompensasjon

Kompensasjon utbetales automatisk på en av de første nettleiefakturaene etter avbruddet. Du trenger altså ikke søke om dette.

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Jæren Everk først fikk meldingen om avbruddet, eller Jæren Everk visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet

Kompensasjonssatser for boliger:

Avbrudd 12 timer:kr. 500
Pr time utover 12 timerkr. 40

Kompensasjonssatser for fritidsboliger:

Avbrudd 12 timer:
Kr. 125
Pr time utover 12 timer
Kr. 10

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.


Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkobelbart forbruk.