Ønsker du å flytte eksisterende linjer, kabelanlegg, skap, nettstasjon eller legge om fra luftstrekk til jordkabel? Da må du kontakte Jæren Everk.

Vi hjelper deg gjerne, men kostnaden med flytting av anlegg må i utgangspunktet dekkes av kunde (tiltakshaver). Hvor store kostnadene blir, varierer etter tilstand på eksisterende anlegg, hva du ønsker å gjennomføre, og hva alternative løsninger som finnes. En avtale om fordeling av kostnad vil bli utarbeidd og må signerest av kunde før nettselskapet starter på arbeidet.

For ytterligere informasjon ta kontakt på tlf. 51 79 95 00 eller på e-post: post@jev.no

Du kan også sende en henvendelse ved å bruke vårt elektroniske skjema for flytting/omlegging av eksisterende strømnett.

Skjema for flytting/omlegging av eksisterende strømnett

Skjema for flytting/omlegging av eksisterende strømnett

Hva ønskes endret? Prøv å beskrive arbeidet som skal gjøres så godt som mulig.

Søker
* obligatorisk informasjon