Alle nye AMS-målere kommer med en HAN-port. HAN står for “Home Area
Network” og er en egen fysisk utgang som befinner seg på din
AMS-strømmåler. Dersom du ønsker kan du koble utstyr til denne porten
som kan gi deg tilgang til forbruksdata og mer detaljert informasjon om
strømforbruk, spenningsnivå, overskuddskraft og mye mer.


Mange strømmålere står gjerne i et sikringsskap som befinner seg i en
trappeoppgang, et teknisk rom eller andre områder der andre personer
kan ferdes. Nettselskapet har derfor valgt å holde HAN-porten stengt
slik at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt
strømforbruk.


Dersom du ønsker å ta i bruk HAN-porten kan du bestille dette gratis ved å sende en henvendelse til post@jev.no


Når du har bestilt åpning av HAN-porten overtar du selv ansvaret for
at ingen uvedkommende skal få informasjon om ditt strømforbruk via
HAN-porten, så dersom strømmåleren står en plass der andre ferdes
anbefaler vi at du sikrer skapet med lås.