Tilgjengelighet

Jev.no er utviklet etter forskrift for universell utforming av IKT. Vi har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhengig av brukers funksjon.

Ser du muligheter for forbedring? Gi oss en tilbakemelding ved å benytte vårt tilbakemeldingsskjema.