Om Jæren Everk

Jæren Everk er et nettselskap og har i dag ca 9 300 kunder. Vi har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Hå kommune.