Om Jæren Everk

Jæren Everk er et nettselskap og har i dag ca 9 000 kunder. Vi har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Hå kommune.

Jæren Everk kontorbygg

Jæren Everk eier og drifter strømnettet i Hå kommune.
Vi har i dag ca 9000 anlegg som er tilknyttet vårt strømnett.
Disse bruker årlig ca 320 000 000 kWh strøm.

Vår visjon er alltid på nett!
Dette jobber vi mot hver dag. Vi er stolte av å være blant Norges beste innen leveringssikkerhet og kvalitet.Jæren Everk er et nettselskap og har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Hå kommune.


27. januar 1915 startet Jæderen Elektricitetsverk opp med levering av elektrisk kraft til kommunene Hå, Varhaug og Ogna. Selskapet var frem til 28.4.2020 et kommunalt foretak med Hå kommune som eier. Jæren Everk er i dag et AS og et datterselskap av nyopprettede Hå Energi AS. Selskapet vil fortsatt være et rent nettselskap.


Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering.


Jæren Everk eier lednings-/kabelnettet i kommunen og overfører (transporterer) kraften til alle forbrukere. Nettselskapet har enerett på transport av kraft innen sitt område


Jæren Everk har i dag 18 ansatte.


Arbeidet med ansattes sikkerhet prioriteres gjennom et aktivt og systematisk HMS -arbeid. Alle ansatte har et spesielt ansvar for å ivareta arbeidskollegers og egen sikkerhet i det daglige arbeidet.


Visjon og verdier


Alltid på nett!

Åpen, Sikker, Ansvarlig