Nettleiepriser fra 1.1.2024

Pris på nettleie for kunder med forbruk under 100 000 kWh pr år

Gjelder for både privat og næring

Nettleien består av tre ledd:

  • Energiledd: Pris pr. kilowatt time du bruker
  • Fastledd: Beregnes ut fra gjennomsnittet av de 3 høyeste målte timesverdiene hver måned på 3 forskjellige dager. Se trinn under
  • Avgifter: Forbruksavgift, Enovaavgift og mva

Energiledd

Periodeeks mvainkl mvaøre/kWh
Dag19,00 23,75øre/kWh 
Natt og helg13,00

16,25

øre/kWh


Dag = kl 06:00-22:00
Natt = kl 22:00-06:00
Helg = lørdag og søndag

Fastledd

Gjennomsnittet av de 3 høyeste timesverdiene hver måned på 3 forskjellige dager avgjør hvor mye du skal betale i fastledd. Fastleddet vil derfor ikke være likt hver måned slik som tidligere.

Var din høyeste time 8 kW, havner du i trinn 5-10 kW.

Trinneks mvainkl mva
0-2 kW158,00197,50kr/mnd
2-5 kW255,00

318,75

kr/mnd
5-10 kW

408,00

510,00

kr/mnd
10-15 kW600,00

750,00

kr/mnd
15-20 kW793,00

991,20

kr/mnd
20-25 kW

985,00

1231,25kr/mnd
25-50 kW

1561,00

1951,25kr/mnd
50-75 kW

2522,00

3152,50kr/mnd
75-100 kW3483,004353,75kr/mnd
100 - 150 kW4925,006156,25kr/mnd
150 - 200 kW6844,008555,00kr/mnd
200 kW og oppover

8763,00

10953,75kr/mnd

Avgifter

Statlige avgifter

eks mva

inkl mva
Forbruksavgift (januar-mars)9,5111,89øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)

16,44

20,55

øre/kWh
Forbruksavgift lav sats*0,5800,725øre/kWh
Enova Privat1,00

1,25

øre/kWh

Enova Næring

8001000kr/år

* Gjelder for næringskunder med næringskode 05-33 - les mer her

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter


Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endring i prisene under oppdatering av siden