Byggestrømskap

Har du behov for strømuttak til maskiner, lys og varme i
byggeperioden, kan du bestille byggestrøm ved å sende inn en forespørsel
om byggestrøm. Har installatøren/byggherre eget strømskap, må dette
meldes inn av installatør som provisorisk anlegg via Elsmart.


Husk å bestille byggestrøm i god tid!

Bestilling av byggestrømskap

Bestiller
Plassering av skap
* obligatorisk informasjon

* Vi bruker mobil/epost til dialog ang tilbud/bestilling samt å
informere om avlesning og planlagt strømstans, derfor må dette feltet
fylles ut.


Du kan også sende inn forespørselen på papirskjema

Leveringstid


Normal svartid er innen 3 virkedager fra forespørsel er mottatt.
Normal leveringstid er innen 3 virkedager fra bestilling er mottatt.

Priser


Utlevering/innhenting av skap: Kr 3 750,- (3 000,- eks mva)
Leie pr døgn: Kr 16,25 (13,- eks mva)
Feilsøking bestilt av kunde faktureres etter medgått kost.
Reparasjon ved skade påført av kunde faktureres etter medgått kost.


Byggestrømskapet plasseres normalt i umiddelbar nærhet av nærmeste
tilgjengelige tilkoblingspunkt ut i fra anleggsadresse. Annen plassering
vil medføre ekstra kostnader for kunden.


Anleggsbidrag, som innbefatter nødvendig befaring, saksbehandling,
kobling og installasjon for tilknytning til eksisterende el-nett,
faktureres kunden etter medgått tid og materiell.


Nettleie og kraft kommer i tillegg.

Vilkår for leie av byggestrømskap


Byggestrømskap er under leietakers ansvar så lenge det leies og
feil/mangler meldes til Jæren Everk umiddelbart. Reparasjoner utføres av
Jæren Everk og kostnader faktureres kunden etter medgått tid og
materiell.
Kunde har ansvar for å låse skapet i leieperioden.


For leieperioder utover 1 år vil byggestrømskapet bli kontrollert av
Jæren Everk for hvert påbegynt år. Leietaker blir fakturert og må betale
kostnadene.