Alt=et rødt byggestrømskap stående utenfor et bygg

Har du behov for strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du bestille byggestrøm ved å sende inn en forespørsel om byggestrøm. Har installatøren/byggherre eget strømskap, må dette meldes inn av installatør som provisorisk anlegg via Elsmart.

Husk å bestille byggestrøm i god tid!

Bedrifter bestiller byggestrøm via denne linken:

Privatpersoner bruker skjemaet under:

Bestilling av byggestrømskap for privatpersoner
Bestiller
Plassering av skap
* obligatorisk informasjon

* Vi bruker mobil/epost til dialog ang tilbud/bestilling samt å informere om avlesning og planlagt strømstans, derfor må dette feltet fylles ut.

Du kan også sende inn forespørselen på papirskjema

Leveringstid

Normal svartid er innen 3 virkedager fra forespørsel er mottatt.
Normal leveringstid er innen 3 virkedager fra bestilling er mottatt.

Priser

Utlevering/innhenting av skap: Kr 3 750,- (3 000,- eks mva)
Leie pr døgn: Kr 16,25 (13,- eks mva)
Feilsøking bestilt av kunde faktureres etter medgått kost.
Reparasjon ved skade påført av kunde faktureres etter medgått kost.

Byggestrømskapet plasseres normalt i umiddelbar nærhet av nærmeste tilgjengelige tilkoblingspunkt ut i fra anleggsadresse. Annen plassering vil medføre ekstra kostnader for kunden.

Anleggsbidrag, som innbefatter nødvendig befaring, saksbehandling, kobling og installasjon for tilknytning til eksisterende el-nett, faktureres kunden etter medgått tid og materiell.

Nettleie og kraft kommer i tillegg.

Vilkår for leie av byggestrømskap

Byggestrømskap er under leietakers ansvar så lenge det leies og feil/mangler meldes til Jæren Everk umiddelbart. Reparasjoner utføres av Jæren Everk og kostnader faktureres kunden etter medgått tid og materiell.
Kunde har ansvar for å låse skapet i leieperioden.

For leieperioder utover 1 år vil byggestrømskapet bli kontrollert av Jæren Everk for hvert påbegynt år. Leietaker blir fakturert og må betale kostnadene.