Nettleie


Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og
teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og
overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7.
desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Byggestrøm


Utlevering/innhenting av skap: Kr 3 750,- (3 000,- eks mva)


Leie pr døgn: Kr 16,25 (13,- eks mva)
Feilsøking bestilt av kunde faktureres etter medgått kost.
Reparasjon ved skade påført av kunde faktureres etter medgått kost.


Byggestrømskapet plasseres normalt i umiddelbar nærhet av nærmeste
tilgjengelige tilkoblingspunkt ut i fra anleggsadresse. Annen plassering
vil medføre ekstra kostnader for kunden.


Anleggsbidrag, som innbefatter nødvendig befaring, saksbehandling,
kobling og installasjon for tilknytning til eksisterende el-nett,
faktureres kunden etter medgått tid og materiell.


Nettleie og kraft kommer i tillegg.


Gravemelding og kabelpåvisning


Gravemelding er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.
Jæren Everk krever minst 1 arbeidsdags varsel.


Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.


Kabelpåvisning er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.
Jæren Everk krever minst 1 arbeidsdags varsel.


Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.