Nettleie

Tariffer for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer» fastsatt av N.V.E. med hjemmel i forskrift av 7. desember 1990 nr. 959 § 7-1, gitt i medhold av Energiloven.

Tariffer gjeldende fra 1.1.2024.

Plusskunder

Innmating-1 øre/kWh

Avlesningsgebyr for målepunkt som ikke har automatisk avlesning

Avlesningsgebyr for målepunkt som ikke har automatisk avlest måler er kr. 1.500,- uten mva (kr. 1.875,- med mva)

Andre tjenester

Historiske priser