En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder
produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Et anlegg hos en plusskunde
kan maksimalt levere inn 100 kW i strømnettet. Er det over dette blir
det definert som et produksjonsanlegg.


Tekniske krav


Nettselskapet stiller følgende krav til teknisk løsning hos Plusskunden:


 • Anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans i
  distribusjonsnettet, og må bli liggende ute til normal strømforsyning er
  gjenopprettet.
 • Anlegget må kobles fra nettet ved avvik i spenning eller frekvens utover angitte grenseverdier.
 • Anlegget
  må ha målerutrustning som kan måle både innmating og uttak. Måleren
  skal monteres i grensesnittet mellom nettselskapets og nettkundens
  anlegg.
 • Nettselskapet har rett til å koble anlegget fra nettet hvis driftsmessige forhold gjør dette nødvendig.

Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter RENblad 342
«Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for
innmatingskunder i lavspenningsnettet». RENbladet baserer seg på
europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i RENbladet skal følges når den
europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene
spesifisert i RENbladet.

Fremgangsmåte


For å bli Plusskunde må nettkunden gjøre følgende:


 • Ta kontakt med autorisert installatør som installerer anlegget i henhold til de gjeldende tekniske krav.
 • Installatør melder anlegget til Jæren Everk på vanlig måte og angir anleggets maksimale effekt.
 • Jæren Everk sørger for montering av måler som kan avregne innmating og uttak. Kostnader til måler dekkes av Jæren E-verk.

For ytterligere informasjon om ordningen kan autoriserte installatører eller Jæren Everk kontaktes.


Installatør oppretter installatørmelding i Elsmart.