Jæren Everk bruker Cubit Tilsyn som fagsystem for DLE.

Rettemelding meldes inn på:

Installatørmelding til Jæren Everk via Elsmart, om for eksempel nyanlegg, heving av OV-vern ol, skal fortsatt meldes i Elsmart. Denne innloggingen vil være som tidligere.

Ny bedrift? Eller ny bruker?

Dersom din bedrift ikke har brukt denne tjenesten tidligere, må du først registrere selskapet. Det gjør du ved å gå til rettemelding.no.

Alt=innloggingsrute med rød ring rundt knappen Registrer nytt selskap i rettemelding"
  • Velg "registrer selskap i rettmelding".
  • Legg inn bedriftens Elvirksomhets-ID.
  • Du vil nå motta en e-post på e-postadressen som du har registrert i Elvirksomhetsregisteret.
    E-posten inneholder en lenke som du trykker på og du kan nå opprette brukeren din.

Hvis bedriften allerede er registrert, så kan bedriftens faglige ansvarlige opprette en personlig bruker til deg.