Jæren Everk tar i bruk Cubit Tilsyn som fagsystem for DLE. Det betyr
at du ikke lenger skal bruke Safe når du sender rettemelding.


Fremover meldes rettemeldinger inn på rettemelding.no.


Endringen vil ikke påvirke installatørmelding til Jæren Everk via
Elsmart, om for eksempel nyanlegg, heving av OV-vern ol. Denne
innloggingen vil være som tidligere.

Ny bedrift? Eller ny bruker?


Dersom din bedrift ikke har brukt denne tjenesten tidligere, må du først registrere selskapet. Det gjør du ved å gå til rettemelding.no.


Velg "registrer selskap i rettmelding".


Registrere nytt selskap i rettemelding

Legg inn bedriftens Elvirksomhets-ID. Du vil nå motta en e-post på
e-postadressen som du har registrert i Elvirksomhetsregisteret.
E-posten inneholder en lenke som du trykker på og du kan nå opprette brukeren din.


Hvis bedriften allerede er registrert, så kan bedriftens faglige ansvarlige opprette en personlig bruker til deg.