En plusskunde er en nettkunde som både produserer og bruker strøm. Den vanligste måten å produsere strøm på er ved å installere solceller. 

Den egenproduserte strømmen kan du selge tilbake til strømselskapet når du har overskudd – så lenge effekten ikke overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke selge strøm til noen andre enn en strømleverandør, og du er selv ansvarlig for å tegne avtalen om salg av overskuddsstrøm. 

Må en plusskunde betale nettleie?
Som plusskunde betaler du ikke nettleie for den strømmen du produserer til eget forbruk. For strømmen du leverer inn til strømnettet betaler du heller ikke fastledd. Men du betaler fortsatt nettleie for den strømmen du kjøper fra nettet i de periodene du trenger det. 

I noen områder vil plusskunder bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap. 

Priser for produksjon/innmating inn på vårt distribusjonsnett finner du her. (Link til underside, per nettselskap)

Det er viktig å få etablert et godt samarbeid mellom både kunde, installatør og nettselskap så tidlig som mulig.