Nå blir din strømregning lavere

Publisert av jaeren_admin

16.12.21, kl 11:10

Regjeringen har lagt frem forslag til en støtteordning for høye strømpriser, og Jæren Everk skal bidra til å følge opp og sørge for at din strømregning blir lavere i månedene fremover.


Må jeg gjøre noe for å få kompensasjon?
Som kunde trenger du ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien. Ordningen gjelder fra og med desember til og med mars. Hvis du har rett på støtte, vil du få det første fratrekket på fakturaen du mottar allerede i januar.

Hvem får kompensasjon?
Alle husholdningskunder vil få kompensasjon for strømmen de bruker. Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. Borettslag med felles strømmåler er foreløpig ikke en del av ordningen, men det jobbes med en løsning for denne gruppen. Det samme gjelder gårdsbruk.

Når gjelder ordningen fra?
Ordningen vil gjelde allerede fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar, og ordningen vil vare til og med mars 2022.

Hvor mye kompensasjon har jeg krav på?
Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får kompensert 50% av kostnadene over 70 øre/kWh ekskl. mva.

Dette betyr at hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre/kWh (ekskl. mva.) i løpet av én måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. Taket for kompensasjon er 5000 kWh per måned, og forbruk over dette blir ikke kompensert.

Hvem har ansvaret?
Det er Jæren Everk som har ansvaret for å gjennomføre støtteordningen i vårt nettområde og beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Mange kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen, men det er Jæren Everk som sørger for at kompensasjonen blir rett. Dersom du har spørsmål om kompensasjonsordningen, kan du kontakte oss.

Hvor mye blir jeg kompensert?
Her viser vi to eksempler, hvor vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig spotpris for desember på 120 øre/kWh. Kompensasjonen vil variere ut fra forbruk og gjennomsnittlig spotpris.

Enebolig
Forventet forbruk desember: 3 280 kWh
Kompensasjon: 1 025 kr
Leilighet
Forventet forbruk desember: 1 336 kWh
Kompensasjon: 418 kr

Les mer om ordningen på nve.no eller på regjeringen.no