Nettleiepriser økes fra 1. oktober 2022

Publisert av jaeren_admin

15.09.22, kl 21:30

På grunn av økte kostnader til blant annet Statnett så økes energileddet for alle forbrukstariffer fra 1.oktober 2022 med 18,75 øre/kWh inkludert mva (15 øre/kWh uten mva). Vi håper at den spesielle situasjonen som er vedrørende kraftpriser normaliserer seg slik at vi kan sette ned prisene igjen så fort som mulig.