Feil på gatelys

Publisert av Jaeren Admin

09.06.21, kl 09:36

Skina AS har overtatt ansvaret for gatelys i Hå kommune.Feil på gatelys skal fremover meldes direkte til Feilmelding Skina