Cubit - nytt fagsystem for DLE

Publisert av jaeren_admin

18.10.21, kl 13:53

Fra og med i dag 8. oktober 2021 vil den gamle elektroniske
rettemeldingsportalen stenges ned for skrivetilgang. Det blir muligheter
for lesetilgang i en relativt kort tid fremover.


Fra og med mandag 18. oktober 2021 må rettemeldinger sendes inn på denne siden: tilsyn.cubit.no/rettemelding.


Denne endringen vil ikke påvirke installatørmelding til Jæren Everk
via Elsmart, om for eksempel nyanlegg, heving av OV-vern ol. Denne
innloggingen vil være som tidligere.


Mer informasjon finner du under elinstallatør